วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ไม่มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ไม่มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ไม่มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ไม่มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง