วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

อำนาจหน้าที่ พื้นที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567

พื้นที่รับผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567