วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน. ครั้งที่ 4/67

22-04-2567 Hits:888 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้(22 เม.ย. 67)เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน. ครั้งที่ 4/67 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Read more

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมงานด้านการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ…

22-04-2567 Hits:939 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ (22 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ด.ต.หญิง พจนา ชัยวงษ์ทิตย์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมงานด้านการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับ รอง ผกก.-ผบ.หมู่ ระหว่างวันที่ 22 – 26 เม.ย. 67 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Read more

บูรณาการกำลังร่วม เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท.๒…

13-03-2567 Hits:1565 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสิทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำกำลังชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ขอนแก่น บูรณาการกำลัง ร่วม เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท.๒ จว.ขอนแก่น ตรวจสอบสถานประกอบการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม บ้านโนนม่วง จว.ขอนแก่น ขณะเขาทำการตรวจสอบพบบุคคลลักษณะคล้ายคนต่างด้าวกำลังนั่งทำงานอยู่สถานที่เกิดเหตุ จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานขอตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางซึ่งๆ ไม่สามารถแสดงได้จำนวน ๓ ราย พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิได้...

Read more

รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม CLINIC POLICE ITA 2024 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom

13-03-2567 Hits:1361 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง สายรุ้ง วงษ์บุญชา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม CLINIC POLICE ITA 2024 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom

Read more

สุ่มตรวจการยื่นขออยู่ต่อ

10-03-2567 Hits:1617 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 11 ม.ค. 2567 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น โดยสั่งการให้ชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ออกสอบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณียื่นคำร้องขออยู่ต่อ กรณีอยู่ในความอุปการะภรรยาไทย ราย MR.ADMAO MAURIZIO อายุ 50 ปี สัญชาติ เยอรมัน อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 238 หมู่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ พบคนต่างด้าวและภรรยาชาวไทย พร้อมพยานบุคคลยืนยันตามการยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ

Read more

X – Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงลักลอบทำงานและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

10-03-2567 Hits:1382 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 8 ธ.ค. 2566 เวลา 13.20 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, , พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำโดย ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยได้ตรวจสอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

ตรวจการแจ้งที่พัก

10-03-2567 Hits:1655 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 13 พ.ย. 2566 เวลา 10.40 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำโดย ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม ม.37 ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยได้ตรวจสอบ โรงแรมอัญชันลากูน่าโฮเทล ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิด ตาม ม.37 ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

X – Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงลักลอบทำงานและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

10-03-2567 Hits:1455 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำโดย ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยได้ตรวจสอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

ชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจริยะ (BMW) สอบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อในราชอา…

10-03-2567 Hits:1519 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 26 ต.ค. 2566 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น โดย สืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ออกสอบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณียื่นคำร้องเพื่อขอประกอบธุรกิจ ราย MR.YU ZHIXI อายุ 44 ปี สัญชาติจีน อาศัยอยู่ที่ ห.จ.ก.มิตรภาพผ้าม่าน เลขที่ 355/20-21 ม.17 ต.ในเมืองอ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผลการปฎิบัติ พบคนต่างด้าวฯ พร้อมพยานบุคคลยืนยันตามการขอยื่นคำร้องอยู่ต่อ

Read more

ชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจริยะ (BMW) ตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผ…

10-03-2567 Hits:1507 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 26 ต.ค. 2566เวลา 15.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น โดย สืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ออกตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522ราย MR.LEE SEUNG KON อายุ 54 ปี สัญชาติ เกาหลีใต้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 45/71-72 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผลการปฎิบัติ พบคนต่างด้าวขออยู่ต่อตามวัตถุประสงค์จริง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ใ…

03-03-2567 Hits:1449 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Read more

5.1 ผบก.ตม.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.ขอนแก่น

27-02-2567 Hits:1298 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ขอนแก่น รอรับการตรวจเยี่ยม ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ฯ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุก 5 ด้าน ของ ผบช.สตม.และการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

Read more

ตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

16-02-2567 Hits:4230 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วย ชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบกรณีร้องเรียน นายปัญญา แก้วธรรมมา (หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖ ๐๓๕ ๓๘๕๒) ได้รับเรื่องไว้ในระบบรับเรื่องร้องเรียนไว้ตามเลขรับ๖๗๒๐๒๓๑ ลง ๑๑ ม.ค.๖๗ และให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เข้าทำการตรวจสอบ พื้นที่ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ทราบข้อมูลบุคคลสัญชาติเมียนมาร์ ทำงานเร่ขายสินค้าประเภทมันทอด โดยใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างทำเป็นรถขายสินค้า เมื่อมาถึงสถานที่เกิดเหตุ พบบุคคลคล้ายคนต่างด้าวกำลังนั่งขายมันทอดให้กับลูกค้าอยู่ เจ้...

Read more