วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ITA ประจำปี 2567

  • หมวด: ITA
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 03 มกราคม 2567 13:49
  • ฮิต: 1516

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O 15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล