วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

04.ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการถามตอบ / รับฟังความคิดเห็น

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

             สถานีขนส่งผุู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น (บขส.3) อาคาร 2 ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ - กุดกว้าง ต.เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

            โทรศัพท์: 043-306642 (งานขออยู่ต่อ) 043-306643 (งานสืบสวนปราบปราม)

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Map on google