วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ ด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ ด้านคดีอาญาตามระบบ CRIMES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567 ผลการดำเนินงานจำแนกตามประเภทคดี