วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
24.การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 429
23.มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 470
22.การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ เขียนโดย Super User 459
21.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม เขียนโดย Super User 653
20.การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 427
19.การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน เขียนโดย Super User 432
18.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เขียนโดย Super User 408
17.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) เขียนโดย Super User 542
16.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 413
15.หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนากำลังพล เขียนโดย Super User 404
14.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 503
13.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 581
12.กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา เขียนโดย Super User 432
11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 334
10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ เขียนโดย Super User 363
09.E–Service เขียนโดย Super User 381
08.คู่มือการให้บริการประชาชน เขียนโดย Super User 441
07.คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 335
06.รายงานการปฎิบัติราชการประจำเดือน เขียนโดย Super User 660
05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน เขียนโดย Super User 361
03.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Super User 687
02.อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ เขียนโดย Super User 343
01.โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร เขียนโดย Super User 415