วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมประชุมหารือเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เขียนโดย Super User 9
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น และจัดทำข้อมูลท้องถิ่น เขียนโดย Super User 50
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เขียนโดย Super User 59
เป็นประธานในการประชุมบริหาร ตม.จว. ขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567 เขียนโดย Super User 44
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เขียนโดย Super User 49
เข้าร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Partial Exercise เขียนโดย Super User 63
พิธีเปิด สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 เขียนโดย Super User 177
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เขียนโดย Super User 157
จับกุมนายจ้าง พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ หลบหนีเข้าเมือง เขียนโดย Super User 177
ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย Super User 151