วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

ร่วมประชุมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2

วันนี้(19 มี.ค. 67) เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการ

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น

มอบหมายให้ พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 โดยมี พลตรี สุดศรัณย์ ลำเจียก รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน