Sunday, 23 June 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น