Friday, 12 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
Display # 
Title Author Hits
ร่วมประชุมหารือเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ Written by Super User 9
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น และจัดทำข้อมูลท้องถิ่น Written by Super User 50
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด Written by Super User 59
เป็นประธานในการประชุมบริหาร ตม.จว. ขอนแก่น ครั้งที่ 6/2567 Written by Super User 44
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด Written by Super User 49
เข้าร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Partial Exercise Written by Super User 63
พิธีเปิด สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 Written by Super User 177
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ Written by Super User 157
จับกุมนายจ้าง พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ หลบหนีเข้าเมือง Written by Super User 177
ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดขอนแก่น Written by Super User 151