Saturday, 13 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สัญญาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดของแก่น

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> สัญญาจ้าง.pdf