Wednesday, 21 February 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์​ประสานงานการปฏิบัติ​ที่​ 2​ กอ. รมน.​จัดประชุม​ ติดตาม​ความก้าวหน้า​ของการจัดทำระบบ​ เขื่อมโยงข้อมูล​ ที่พัก​โรงแรม​ และคนเข้าเมือง​ในพื้นที่จังหวัด​ขอนแก่น

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา10.00 น.

พล.ต.อรรถพร อินทรทัต รอง ผอ.ศปป.2. กอ.รมน.เป็นประธานจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองในปัจจุบันโดยรับทราบแนวทางการปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่กระทบต่อสิทธิในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม และหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ขอนแก่น กองกำกับการตำรวจภูธร จ.ขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขา จ.ขอนแก่น และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ขอนแก่น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการธุรกิจที่พักแรมเพื่อให้เห็นวิธีการบันทึกข้อมูลผู้พักแรม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ขอนแก่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขา จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีกด้วย

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์

สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

 

Contact Khonkaen Immigration.By QR Code or Line ID : @xan4806o

or Line ID : @xan4806o

 

Immigration Bureau Online Service

Queue Online  

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00718911
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
107
1174
2399
712847
14506
13604
718911

Your IP: 3.237.34.21
2024-02-21 01:41