Saturday, 13 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ตม.จว.ขอนแก่น​ รับการตรวจราชการจาก จเรตำรวจ บก.ตม.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 27 เม.ย.2561 เวลา 11.00 น.

พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ตม.4 (หัวหน้าคณะตรวจ/จเรตำรวจ บก.ตม.4) พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ ตม.จว.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.ท.ยุทธนา ราชจันทร์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น,พ.ต.ท.สุชาติ แสงนิล สว.ตม.จว.ขอนแก่น,พ.ต.ต.หญิง สุปราณี เรือนใสแก้ว สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ ทั้งนี้ หัวหน้าคณะตรวจราชการฯ ได้มอบนโยบายการตรวจราชการ ดังนี้ 1.กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี , ผบ.ตร. , ผบช.สตม., และ ผบก.ตม.4 และหนังสือสั่งการต่างๆโดยเคร่งครัด 2.ให้หัวหน้าหน่วยประชุมชี้แจงข้อราชการในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ตร.กำหนด 3.กำชับเรื่องการเงิน ให้หน่วยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 4.หัวหน้าหน่วยแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำหรับการตรวจราชการฯในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย