Friday, 12 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

รับการตรวจราชการจากคณะตรวจ กต.4 จต

วันที่ 22 ส.ค. 60 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต. พลศักดิ์ บรรจงศิริ รอง จตร. และคณะตรวจ กต.4 จต. ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปี 2560 โดยมี พ.ต.ท.ยุทธนา ราชจันทร์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ขอนแก่น รอรับการตรวจราชการ ซึ่งในการตรวจราชการครั้งนี้ พล.ต.ต. พลศักดิ์ ฯ ได้กำชับให้ข้าราชการในสังกัด ตม.จว.ขอนแก่นให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ