Saturday, 13 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ร่วมประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

วันนี้(22 มี.ค. 67) เวลา 10.30 น. ตม.จว.ขอนแก่น ภายใต้การอำนวยการ

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น

พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง สายรุ้ง วงษ์บุญชา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ขอนแก่น