Friday, 12 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่

เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่