Sunday, 23 June 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นขอแสดง เจตจำนงสุจริต

พ.ต.ท.ฐาปกรณ์ วงศ์เสนา สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น แสดงเจตจำนงสุจริต เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางการบริหารราชการ เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ และ ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของ ตร., สตม. และ บก.ตม.4 ผ่านทางเวปไซด์ ตม.จว.ขอนแก่น http://khonkaen.immigration.go.th/