วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

เข้าร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Partial Exercise

20-06-2567 Hits:24 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (20 มิ.ย. 67) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น และ ร.ต.อ.หญิง ณภรณิน บุญมานุช รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมสังเกตการณ์การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ Partial Exercise ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น โดยมี นางประภาวดี ประดับวงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยาน นานาชาติขอนแก่น เป็นประธาน  

Read more

พิธีเปิด สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5

07-06-2567 Hits:137 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (6 มิ.ย. 67) เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเปิด สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวขอนแก่น ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 (หน้าขอนแก่นฮอลล์) โดยมี นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธาน  

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

30-05-2567 Hits:123 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๔๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมาย ให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นาย พันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน   ...

Read more

จับกุมนายจ้าง พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ หลบหนีเข้าเมือง

14-05-2567 Hits:144 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ที่มา : หนังสือพิมพ์เสียงสัมพันธ์ กอ.รมน.ขอนแก่น จนท.จัดหางานจ.ขอนแก่น แรงงาน จ.ขอนแก่น จับกุมนายจ้าง พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ หลบหนีเข้าเมือง ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย จำนวน 9 ราย ...

Read more

ร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดขอนแก่น

14-05-2567 Hits:123 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน  

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน. ครั้งที่ 4/67

22-04-2567 Hits:757 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้(22 เม.ย. 67)เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กอ.รมน. ครั้งที่ 4/67 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Read more

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมงานด้านการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ…

22-04-2567 Hits:789 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ (22 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ด.ต.หญิง พจนา ชัยวงษ์ทิตย์ ผบ.หมู่ ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมงานด้านการพิจารณาคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับ รอง ผกก.-ผบ.หมู่ ระหว่างวันที่ 22 – 26 เม.ย. 67 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร.ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2567

31-03-2567 Hits:238 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 มี.ค. 67) เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ...

Read more

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจ…

31-03-2567 Hits:245 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้ (25 มี.ค. 67) เวลา 08.30 – 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ด.ต.หญิง อัญญาภรณ์ พละเดช ผบ.หมู่ ตม.จว.บึงกาฬ ปฏิบัติราชการ ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมพวกรวม 4 นาย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 29 อาคารที่ทำการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(เมืองทองธานี) ...

Read more

ร่วมประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

23-03-2567 Hits:224 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(22 มี.ค. 67) เวลา 10.30 น. ตม.จว.ขอนแก่น ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง สายรุ้ง วงษ์บุญชา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ขอนแก่น  

Read more

ร่วมเฝ้าฟังการประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ 3/2567

21-03-2567 Hits:226 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้( 21 มี.ค. 67) เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ฯ รรท.สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น ร่วมเฝ้าฟังการประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.ขอนแก่น  

Read more

ร่วมประชุมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2

19-03-2567 Hits:250 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

วันนี้(19 มี.ค. 67) เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 โดยมี พลตรี สุดศรัณย์ ลำเจียก รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน   ...

Read more

บูรณาการกำลังร่วม เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท.๒…

13-03-2567 Hits:1418 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสิทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำกำลังชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.ขอนแก่น บูรณาการกำลัง ร่วม เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดหางานจังหวัดขอนแก่น ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท.๒ จว.ขอนแก่น ตรวจสอบสถานประกอบการก่อสร้าง คอนโดมิเนียม บ้านโนนม่วง จว.ขอนแก่น ขณะเขาทำการตรวจสอบพบบุคคลลักษณะคล้ายคนต่างด้าวกำลังนั่งทำงานอยู่สถานที่เกิดเหตุ จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานขอตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางซึ่งๆ ไม่สามารถแสดงได้จำนวน ๓ ราย พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยมิได้...

Read more

รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม CLINIC POLICE ITA 2024 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom

13-03-2567 Hits:1186 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 67 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ภายใต้การอำนวยการ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง สายรุ้ง วงษ์บุญชา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม CLINIC POLICE ITA 2024 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom

Read more

สุ่มตรวจการยื่นขออยู่ต่อ

10-03-2567 Hits:1463 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 11 ม.ค. 2567 เวลา 11.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น โดยสั่งการให้ชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ออกสอบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณียื่นคำร้องขออยู่ต่อ กรณีอยู่ในความอุปการะภรรยาไทย ราย MR.ADMAO MAURIZIO อายุ 50 ปี สัญชาติ เยอรมัน อาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 238 หมู่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ พบคนต่างด้าวและภรรยาชาวไทย พร้อมพยานบุคคลยืนยันตามการยื่นคำร้องขออยู่ต่อฯ

Read more

X – Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงลักลอบทำงานและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

10-03-2567 Hits:1225 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 8 ธ.ค. 2566 เวลา 13.20 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, , พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำโดย ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยได้ตรวจสอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

ตรวจการแจ้งที่พัก

10-03-2567 Hits:1513 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 13 พ.ย. 2566 เวลา 10.40 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำโดย ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม ม.37 ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 โดยได้ตรวจสอบ โรงแรมอัญชันลากูน่าโฮเทล ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิด ตาม ม.37 ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

X – Ray พื้นที่เสี่ยง/คนต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงลักลอบทำงานและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

10-03-2567 Hits:1282 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น นำโดย ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ตรวจสอบติดตามและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยได้ตรวจสอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

ชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจริยะ (BMW) สอบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อในราชอา…

10-03-2567 Hits:1360 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 26 ต.ค. 2566 เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น โดย สืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ออกสอบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณียื่นคำร้องเพื่อขอประกอบธุรกิจ ราย MR.YU ZHIXI อายุ 44 ปี สัญชาติจีน อาศัยอยู่ที่ ห.จ.ก.มิตรภาพผ้าม่าน เลขที่ 355/20-21 ม.17 ต.ในเมืองอ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผลการปฎิบัติ พบคนต่างด้าวฯ พร้อมพยานบุคคลยืนยันตามการขอยื่นคำร้องอยู่ต่อ

Read more

ชุดสืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น นำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจริยะ (BMW) ตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผ…

10-03-2567 Hits:1330 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

วันนี้ 26 ต.ค. 2566เวลา 15.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น โดย สืบสวน ตม.จว.ขอนแก่น ออกตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522ราย MR.LEE SEUNG KON อายุ 54 ปี สัญชาติ เกาหลีใต้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 45/71-72 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผลการปฎิบัติ พบคนต่างด้าวขออยู่ต่อตามวัตถุประสงค์จริง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ใ…

03-03-2567 Hits:1312 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

Read more

การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ

01-03-2567 Hits:248 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การรับสมัครสอบของ สตม. รายละเอียดตามแนบ สามารถสมัครและยื่นคะแนนภาษาต่างประเทศได้ตั้งแต่วันที่  11 - 29 มีนาคม 2567  ทางเว็บไซต์ http://imm.jobthaigov.com   ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่: ฝ่ายอำนวยการ 1  กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โทร. 0 2572 8559

Read more

5.1 ผบก.ตม.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.ขอนแก่น

27-02-2567 Hits:1134 05.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน Super User

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.4 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น, พ.ต.ท.เสฏฐวุฒิ หาเรือนพืชน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ขอนแก่น รอรับการตรวจเยี่ยม ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ฯ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการเชิงรุก 5 ด้าน ของ ผบช.สตม.และการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

Read more

 

กงสุลใหญ่ สปป.ลาว คนใหม่

วันนี้ ( 29 พ.ค.62) เวลา 14.30 น.

พ.ต.ท.อาชีพ เจริญสันติสุข สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น เข้าพบและแสดงความยินดีกับ ฯพฯ ถาวอน สีหาพม ในการดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ สถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์

สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

 

Contact Khonkaen Immigration.By QR Code or Line ID : @xan4806o

or Line ID : @xan4806o

 

Immigration Bureau Online Service

Queue Online  

 

 

 

 

Visitors Counter

00811084
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209
625
4431
802856
12890
21723
811084

Your IP: 3.230.173.188
2024-06-23 07:21

Map on google