วันพฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์

สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

 

Contact Khonkaen Immigration.By QR Code or Line ID : @xan4806o

or Line ID : @xan4806o

 

Immigration Bureau Online Service

 

Queue Online  

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

00683476
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
358
1329
679894
1816
19791
683476

Your IP: 18.207.160.97
2023-12-07 06:24

โครงสร้าง ตม.จว.ขอนแก่น

โครงสร้าง ตม.จว.ขอแก่น

 

ทำเนียบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

สารวัตรใหญ่

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์

สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น บก.ตม.4

 

 

สารวัตร

พ.ต.ต.หญิง วงเดือน บุดดี พ.ต.ท.สุพจน์ การุณวงษ์
   

รองสารวัตร

ผู้บังคับหมู่

ประวัติความเป็นมา

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ อาคารกองร้อยที่ ๓ เดิม ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ฎ.การแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2552  และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  แล้วจัดตั้งส่วนราชการใหม่

 

 

ตามประกาศพระราชก­ฎษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดชัยภูมิ  และจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค  4  เลขที่  272  หมู่ที่ 14  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000  โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-4346-5242  อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ http://khonkaen.immigration.go.th

 

 

ตาม พ.ร.ฏ.การแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 พ.ค.2559 ได้จัดตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยภูมิ และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคามขึ้นใหม่ แยกออกจากความรับผิดชอบของ ตม.จว.ขอนแก่น จึงเหลือพื้นที่รับผิดชอบเพียงจังหวัดขอนแก่น ตามอนุมัติ ตร. ลง 24 ก.พ.2559 ให้ปรับระดับหัวหน้า ตม.จว. จากระดับตำแหน่ง สว. เป็นตำแหน่ง สวญ.

 เดิมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  ใช้อาคารกองร้อยปกครอง ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 เป็นสถานที่ทำการชั่วคราวปฏิบัติราชการ   ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 เป็นต้นมา

  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๘  ต.ค. ๒๕๖๑  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  ได้รับการประสานจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 ว่ามีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่อาคารกองร้อยปกครองดังกล่าว  เพื่อทำการฝึกอบรมโครงการพิเศษ ในเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งห้ามให้บุคคลภายนอกเข้า-ออก ภายในศูนย์ฝึกอบรมฯ  เป็นเหตุให้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ต้องจัดหาสถานที่เพื่อใช้ปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวแห่งใหม่ ทั้งนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุญาตจาก  กรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่ว่างจำนวน 6.5 ไร่ ณ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ก่อสร้างสถานที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นถาวร และในระหว่างนี้ได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ ดังกล่าวไปพร้อมกัน  คาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ 2563  

 ในการนี้ ทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น  ได้รับความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวนิชกพงษ์ พร้อมด้วย ท่านประชิต  อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่งจังหวัดขอนแก่น  และ ท่านรุ่งโรจน์  สิงห์มี  หัวหน้างานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๓  ให้ใช้พื้นที่อาคาร ๒ ชั้น ๒  ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่นี้ ใช้เป็นอาคารที่ทำการ ชั่วคราว ดังกล่าว

 

 

ทำเนียบสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน

พ.ต.ท.ฐาปกรณ์ วงศ์เสนา ธ.ค. 2564 - ก.พ. 2566

พ.ต.ท.สราวุฒิ ปรีดากรณ์ ธ.ค. 2563 - ธ.ค. 2564

พ.ต.ท.อาชีพ เจริญสันติสุข 19 มี.ค.2562 - ธ.ค. 2563

พ.ต.ท.ยุทธนา ราชจันทร์ 16 พ.ค.2559 - 18 มี.ค.2562

 

   

ทำเนียบสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

 

พ.ต.ท.บุญเรือง เล็กน้อย 15 ม.ค. 2558 - 15 พ.ค.2559

พ.ต.ท.อนันต์  ทองสุข 10 ก.พ. 2554 - 14 ม.ค. 2558

พ.ต.ท.หญิง รพีภัทร  โยเซฟ 7 ก.ย. 2552 - 9 ก.พ. 2554