Sunday, 23 June 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้างประปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้างประปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตม.จว.ขอนแก่น ขอประกาศเผยแพ่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

--> เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง.pdf