Saturday, 13 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น
Display # 
Title Author Hits
เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ Written by Super User 678
ลงทะเบียนแจ้งที่พักคนต่างด้าว ง่ายสุด Written by Super User 1327
เชิญขวนประชาชนทำแบบทดสอบ "วัคซีนไซเบอร์" 40 ข้อ Written by Super User 1028
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ขอนแก่น ในหัวข้อหลักธรรมาภิบาล Written by Super User 1062
เจตจำนงสุจริต Written by Super User 1102
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ขอนแก่น Written by Super User 1134
แบบบันทึกให้ถ้อยคำบิดานำบุตร (ทารก) ที่อ้างว่าได้สิทธิปกครอง เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย Written by Super User 1030
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Written by Super User 1138
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่นขอแสดง เจตจำนงสุจริต Written by Super User 1145
ตม.จว.ขอนแก่น ได้อบรมคุณธรรมจริยธรรม และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ขอนแก่น Written by Super User 1245