Saturday, 13 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันนี้ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๔๐ น.

ภายใต้การอำนวยการของ

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น,

พ.ต.ท.หญิง วงเดือน บุดดี สว.ตม.จว.ขอนแก่น มอบหมาย ให้ ร.ต.อ.สรายุทธ พิลามา รอง สว.ตม.จว.ขอนแก่น

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นาย พันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน