Saturday, 13 July 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

จับกุมนายจ้าง พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ หลบหนีเข้าเมือง

ที่มา : หนังสือพิมพ์เสียงสัมพันธ์

กอ.รมน.ขอนแก่น จนท.จัดหางานจ.ขอนแก่น แรงงาน จ.ขอนแก่น จับกุมนายจ้าง พร้อมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ หลบหนีเข้าเมือง ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย จำนวน 9 ราย