Sunday, 23 June 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

เข้าพบ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (28 ก.พ.66) เวลา 13.30 น.

พ.ต.ท.โสรัจ วิชยสุทธิ์ สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น

พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าพบ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมนี้ได้ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น