Sunday, 23 June 2024
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น

ตม.จว.ขอนแก่น ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565

พ.ต.ท.ฐาปกรณ์ วงศ์เสนา สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ตม.จว.ขอนแก่น ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย