วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563
เชื่อมต่อประชาชาติภายใต้ยุทธศาตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand Nation Security

พ.ต.ท.อาชีพ เจริญสันติสุข

สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดขอนแก่น

 

Contact Khonkaen Immigration.By QR Code or Line ID : @xan4806o

or Line ID : @xan4806o

 

Immigration Bureau Online Service

 

 

 

Visitors Counter

00237891
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
134
333
1660
233499
8803
7110
237891

Your IP: 162.158.165.159
2020-11-26 04:51

 

ศูนย์​ประสานงานการปฏิบัติ​ที่​ 2​ กอ. รมน.​จัดประชุม​ ติดตาม​ความก้าวหน้า​ของการจัดทำระบบ​ เขื่อมโยงข้อมูล​ ที่พัก​โรงแรม​ และคนเข้าเมือง​ในพื้นที่จังหวัด​ขอนแก่น

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา10.00 น.

พล.ต.อรรถพร อินทรทัต รอง ผอ.ศปป.2. กอ.รมน.เป็นประธานจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองในปัจจุบันโดยรับทราบแนวทางการปฏิบัติอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่กระทบต่อสิทธิในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม และหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ขอนแก่น กองกำกับการตำรวจภูธร จ.ขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขา จ.ขอนแก่น และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จ.ขอนแก่น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการธุรกิจที่พักแรมเพื่อให้เห็นวิธีการบันทึกข้อมูลผู้พักแรม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ.ขอนแก่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขา จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอีกด้วย