ประกาศ

ประกาศ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ตม.จว.ขอนแก่น ย้ายที่ทำการไป บขส.3 อาคาร 2 ชั้น 2