STGp5ovj

วันที่ 24 มี.ค.63 เวลา 17.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.อาชีพ เจริญสันติสุข สวญ.ตม.จว.ขอนแก่น , พ.ต.ท.หญิง ณฐิตา ภูนาเงิน สว.ตม.จว.ขอนแก่น และ พ.ต.ต.อนิรุทธ์ ภัทรวิวัฒน์ สว.ตม.จว.ขอนแก่น พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดสถานที่เว้นระยะห่าง Social Distancing สำหรับผุ้มาติดต่อขอรับบริการ ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid -19 ณ ที่ทำการ ตม.จว.ขอนแก่น